INCOTERMS

Incoterms, uluslararası ticarette teslimat koşullarını belirleyen kurallardır. Satıcı ve alıcı arasındaki sorumlulukları düzenler, işlemleri netleştirir.

INCOTERMS

Sık kullanılan 3 Teslim Şekilleri:

 

EXW (Ex Works / Fabrikada Teslim):

Risk ve Masraf: Alıcı, taşıma sırasında oluşan tüm risk ve masrafları üstlenir.

Satıcının Görevi: Ürünlerin alıcıya teslimatını sağlamak.

Risk Aktarımı: Ürünler satıcının tesisinden alındığında alıcıya geçer.

 

DAP (Delivered At Place / Belirlenen Yerde Teslim):

Risk ve Masraf: Satıcı, ürünleri belirlenen adrese kadar taşıma risk ve masraflarını karşılar.

Dağıtım: Malzeme teslim yerine ulaştığında alıcıya teslim edilmeye hazırdır.

Risk Aktarımı: Ürünler teslim yerinde alıcıya boşaltılmaya hazır olduğunda alıcıya geçer.

 

DDP (Delivered Duty Paid / Gümrük Vergisi Dahil Teslim):

Sorumluluk: Satıcı, taşıma sürecindeki tüm sorumlulukları, gümrük vergileri de dahil olmak üzere üstlenir.

Risk Aktarımı: Ürünler teslim adresinde boşaltılmaya hazır olduğunda alıcıya geçer.

 

Diğer Teslim Şartları Kısaca:

CIP (Carriage and Insurance Paid To / Taşıma ve Sigorta Ücreti Dahil Teslim): Satıcı, taşıma ve asgari sigorta masraflarını karşılar; ilave sigorta alıcı tarafından düzenlenir.

DAT (Delivered At Terminal / Terminalde Teslim): Satıcı, ürünleri belirlenen terminale kadar taşır ve boşaltır; gümrükleme alıcıya aittir.

FCA (Free Carrier / Taşıyıcıya Teslim): Satıcı, ürünleri belirlenen yerdeki taşıyıcıya teslim eder; ihracat işlemleri satıcının sorumluluğundadır.

CPT (Carriage Paid To / Taşıma Ücreti Dahil Teslim): Satıcı, taşıma ücretini ve ihracat işlemlerini üstlenir.

FAS (Free Alongside Ship / Gemi Yanında Teslim): Satıcı, ürünleri geminin yanına kadar taşır; bundan sonraki işlemler alıcıya aittir.

FOB (Free On Board / Gemide Teslim): Satıcı, ürünleri gemiye kadar taşıyıp yükler; ihracat işlemleri satıcıya, ithalat işlemleri alıcıya aittir.

CFR (Cost and Freight / Mal Bedeli ve Navlun Dahil Teslim): Satıcı, ürünleri limana kadar taşıyıp yükler; risk taşıma sırasında alıcıya geçer.

CIF (Cost, Insurance, and Freight / Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Dahil Teslim): Satıcı, CFR'deki yükümlülüklerin yanı sıra sigorta masraflarını da karşılar.