Nakliye, Lojistik ve Dış Ticaret Sözlüğü

Bu sözlük, nakliye, lojistik ve dış ticaret alanlarında sıkça karşılaşabileceğiniz temel kavramları içermektedir. İşte bu alanlara özgü bazı önemli terimler:

A.T.A. Karnesi

Bu, uluslararası geçici ithalat ve ihracat işlemleri için kullanılan bir belgedir. Ürünlerin geçici olarak ithalatı ve ihracatı için gümrük vergilerinden ve diğer vergi ve harçlardan muaf olmasını sağlar.

A.TR. Dolaşım Belgesi

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Serbest Dolaşıma İlişkin Tercihli Menşe Kurallarını belirleyen bir belgedir. ATR, Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasındaki ticarette, malların serbest dolaşımda olduğunu teyit eder.

Akreditif

Bir bankanın, alıcının talimatı doğrultusunda, belirli şartlar yerine getirildiğinde satıcıya ödeme yapmayı taahhüt ettiği bir ödeme yöntemidir. Bu yöntem, uluslararası ticarette özellikle uzaktan yapılan ticarette riski azaltmak için sıkça kullanılır.

Aktarma

Bir yükün veya yolcunun bir taşıma aracından diğerine transfer edilmesi işlemidir. Bu işlem, özellikle uluslararası taşımacılıkta, farklı taşıma modları arasında geçiş yaparken sıkça gerçekleşir.

Aktarma Merkezi

Taşımacılıkta, yüklerin ve/veya yolcuların farklı taşıma modları arasında transferinin gerçekleştirildiği, organize edildiği ve yönlendirildiği merkezi bir tesis veya bölgedir.

Ambar

Malların depolandığı, saklandığı ve korunduğu kapalı alan ya da yapıdır. Ambarlar, ticari malların, hammadde ve ürünlerin muhafaza edilmesi için kullanılır.

Ana Konşimento

Uluslararası taşımacılıkta kullanılan, bir yükün taşıma işleminin koşullarını ve taşıyıcının yükü teslim alma yükümlülüğünü belirten resmi bir belgedir. Genellikle deniz taşımacılığında kullanılır, ancak diğer taşıma modları için de geçerlidir.

Antrepo

Gümrük kontrolü altında, ithal edilen veya ihraç edilmek üzere olan malların muhafaza edildiği özel depo ya da tesis. Bu depolarda mallar belirli bir süre gümrük vergisi ödenmeden saklanabilir.

Ardiye

Depolanan mallar için depo sahibine veya işletmecisine ödenen ücrettir. Aynı zamanda depolama yerine veya depoya da atıfta bulunabilir.

BAF (Bunker Adjustment Factor)

Yakıt maliyetlerindeki dalgalanmalara bağlı olarak deniz taşımacılığındaki navlun ücretlerine yapılan ayarlama oranını ifade eder. BAF, yakıt fiyatlarındaki artış veya azalışı dengelemek için uygulanan bir ek ücret veya indirimdir.

Beyan Tutarı

Bir ithalat veya ihracat işlemi sırasında gümrük formunda ya da diğer resmi evraklarda belirtilen mal veya hizmetin değeridir. Bu değer, gümrük vergilerinin, harçların veya diğer ilgili ücretlerin hesaplanmasında temel alınır.

Çapraz Sevkiyat

Bir ürünün veya malların, tedarikçiden doğrudan son müşteriye veya alıcıya, ara depolama olmadan gönderilmesi işlemidir. Bu yöntem, lojistik süreçlerini hızlandırmak ve depolama maliyetlerini azaltmak için kullanılır.

Çeki Listesi

Bir sevkiyatın içeriğini detaylı olarak listelemek için kullanılan belgedir. Bu liste, bir kargo içerisinde yer alan ürünlerin, miktarlarını, ağırlıklarını ve diğer özelliklerini tanımlar. Çeki listesi, hem gönderenin hem de alıcının sevkiyatın içeriğini doğrulamasına yardımcı olur.

CMR Anlaşması

Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi olan CMR, karayoluyla yapılan uluslararası eşya taşımalarını düzenleyen bir anlaşmadır. CMR Anlaşması, taşıyıcı ve gönderen arasındaki yükümlülükleri ve sorumlulukları belirtir.

CMR Karayolu Taşıma Belgesi

Uluslararası karayolu taşımacılığında, taşınan malların ayrıntılarıyla ilgili bilgileri içeren resmi bir belgedir. Bu belge, taşıyıcı, gönderen ve alıcının yanı sıra malların cinsi, miktarı, teslimat yeri gibi bilgileri içerir. CMR Anlaşması kapsamında düzenlenir ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirtir.

Demuraj

Bir taşıma aracının (örneğin bir gemi veya kamyon) belirlenen süre içinde yüklenip boşaltılmadığı durumlar için uygulanan ek ücrettir. Eğer yükleme veya boşaltma için verilen süre aşılırsa, taşıma şirketi bu ek maliyeti talep edebilir.

Elleçleme

Malların veya yüklerin yüklenmesi, boşaltılması, taşınması veya depolanması gibi fiziksel işlemlerini ifade eder. Lojistik ve taşımacılıkta, elleçleme, ürünlerin bir noktadan diğerine güvenli ve verimli bir şekilde hareket ettirilmesi sürecidir.

Emtia

Ham madde veya işlenmiş ürünlerin genel adıdır. Genellikle uluslararası ticarette ve borsalarda alınıp satılan standartlaştırılmış malları ifade eder. Örneğin, altın, petrol, buğday emtia olarak kabul edilir.

Envanter

Bir organizasyonun sahip olduğu mal, eşya, demirbaş vb. varlıklarının detaylı bir listesi veya kaydıdır. Envanter, stok takibi, maliyet hesaplamaları ve varlık yönetimi için kritik öneme sahiptir.

ETA (Estimated Time Of Arrival)

Bir taşıma aracının varış noktasına ulaşması beklenen tarihi ve saatini ifade eder. Özellikle lojistik, havacılık ve denizcilik sektörlerinde sıkça kullanılır.

Euro Palet (EUR – pallet)

Standartlaştırılmış bir palet türüdür. Ölçüleri genellikle 800 mm x 1200 mm'dir. Avrupa'da yaygın olarak kullanılan bu palet türü, ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında kolaylık sağlar.

Ex Beyan

Bir ihracatçının yurt dışına mal satışı yaptığında, bu satışı gümrüğe bildirmesi işlemine denir. İhracat işlemlerinin resmiyet kazanması ve kayıt altına alınması amacıyla yapılır.

Feeder Service

Ana taşıma hatlarına bağlantı sağlamak için kullanılan daha küçük ölçekli taşımacılık hizmetidir. Özellikle deniz taşımacılığında, büyük gemilerin uğramadığı limanlardan yükleri alıp ana limanlara taşıyan daha küçük gemilere verilen addır.

FIFO (First In, First Out)

Bir envanter yönetim metodu olan FIFO, ilk giren ürünün ya da malzemenin ilk çıkacağı anlamına gelir. Bu yöntem, özellikle bozulabilir ürünlerde tazeliğin korunması için kullanılır.

Filo Yönetimi

Bir şirketin sahip olduğu taşıtların (kamyon, otomobil, gemi, uçak vb.) bakımı, işletilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile ilgili tüm faaliyetlerini kapsar. Etkili filo yönetimi, maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak ve operasyonları optimize etmek için esastır.

Forklift

Ağır yükleri kaldırmak ve taşımak için tasarlanmış bir araçtır. Genellikle depo, fabrika ve inşaat alanlarında kullanılır. İki ya da daha fazla "diş"e sahip bir öne doğru uzanan mekanizmaya sahiptir.

Frigo Taşıma

Sıcaklık kontrollü taşımacılık anlamına gelir. Özellikle soğuk zincir lojistiği gerektiren ürünler (gıda, ilaç vb.) için kullanılır. Frigo taşıma, ürünlerin belirli bir sıcaklık aralığında korunarak taşınmasını sağlar.

FTL (Full Truck Load)

Tam kamyon yükü anlamına gelir. Bir kamyonun tamamen bir müşterinin yükü ile doldurulduğu taşımacılık modelidir. Bu, yükün kamyonu tamamen doldurduğu ve kamyonun sadece bu yük için ayrıldığı anlamına gelir.

Gabari

Bir taşıma aracının, yüküyle birlikte, boyutları (yükseklik, genişlik, uzunluk) ve ağırlığına göre belirlenen sınırlardır. Gabari, köprüler, tüneller veya diğer altyapılarla etkileşimde bulunan araçların bu yapıları geçerken karşılaşabileceği maksimum boyutları belirtir.

Gabari

Bir taşıma aracının, yüküyle birlikte, boyutları (yükseklik, genişlik, uzunluk) ve ağırlığına göre belirlenen sınırlardır. Gabari, köprüler, tüneller veya diğer altyapılarla etkileşimde bulunan araçların bu yapıları geçerken karşılaşabileceği maksimum boyutları belirtir.

Gabari

Bir taşıma aracının, yüküyle birlikte, boyutları (yükseklik, genişlik, uzunluk) ve ağırlığına göre belirlenen sınırlardır. Gabari, köprüler, tüneller veya diğer altyapılarla etkileşimde bulunan araçların bu yapıları geçerken karşılaşabileceği maksimum boyutları belirtir.

Geçici Kabul

Bir ürünün, yapının ya da projenin belirli bir süre için veya belirli şartlar altında kullanılmasına izin verilen kabul sürecidir. Genellikle belirli düzeltmelerin veya değişikliklerin yapılmasının ardından kesin kabul süreci izler.

Grupaj

Farklı göndericilere ait küçük partilerdeki yüklerin bir araya getirilerek büyük bir taşıma biriminde taşındığı bir taşıma yöntemidir. Bu yöntem, ekonomik bir taşıma seçeneği sunar, çünkü tek bir taşıma biriminde birçok müşteriye ait yük taşınır.

Gümrük Beyannamesi (Bill Of Entry)

Bir ülkeye ithal edilen mallar için gümrük idaresine sunulan resmi bir belgedir. Bu belge, ithal edilen malların tanımını, miktarını, değerini ve diğer ilgili bilgileri içerir. Aynı zamanda, malların ülkeye girişinde uygulanan gümrük vergilerinin ve diğer vergilerin hesaplanması için kullanılır.

Gümrük İzin Belgesi

Bir ülkeye ithal edilen veya bir ülkeden ihraç edilen malların gümrük prosedürlerine uygun olduğunu onaylayan resmi belgedir. Bu belge, malların belirlenen standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak taşındığını ve gümrük vergilerinin ödendiğini teyit eder.

Güzergah

Bir taşıma veya seyahat rotası veya yolculuğun planlanan yoludur. Güzergah, başlangıç noktasından varış noktasına giden yolun detaylarını içerir ve genellikle harita veya navigasyon sistemleri aracılığıyla belirlenir.

Hammadde

Bir ürünün veya nesnenin üretim sürecinde kullanılan, işlenmemiş veya işlenmeye başlanmış malzemelerdir. Hammadde, ürünün son haline getirilmeden önce işlenmesi gereken malzeme veya bileşenlerdir.

Hasar

Bir şeyin, nesnenin veya mülkün zarar görmesi veya bozulması durumudur. Hasar, birçok farklı nedenle meydana gelebilir, örneğin kaza, hava koşulları, çürüme veya kötüye kullanım sonucu olabilir.

Hava Konşimentosu (Airway Bill)

Hava taşımacılığıyla gönderilen kargoların alıcısına teslim edilmesi için kullanılan resmi bir taşıma belgesidir. Hava konşimentosu, gönderici ve alıcı bilgilerini, taşınan malın tanımını, ağırlığını ve diğer taşıma detaylarını içerir. Ayrıca, hava taşımacılığı ile ilgili tüm yasal sorumlulukları düzenler.

IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği)

IATA, uluslararası havayolu taşımacılığı endüstrisini temsil eden ve bu endüstrinin standartlarını ve uygulamalarını belirleyen bir ticaret birliğidir. IATA'nın amacı, havayolu taşımacılığına yönelik güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak, taşıma kurallarını düzenlemek ve sektörde işbirliğini teşvik etmektir.

İhracat

İhracat, bir ülkenin mal veya hizmetlerini yabancı ülkelere satma işlemidir. Bu işlem, bir ülkenin ekonomik büyümesini teşvik edebilir ve uluslararası ticaret ilişkilerini geliştirebilir. İhracat genellikle bir ülkenin ekonomisinin önemli bir parçasıdır ve birçok farklı endüstriyi içerir.

IMCO Charge

IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) belgesi, gemi güvenliği ve çevresel koruma ile ilgili uluslararası standartlara ve düzenlemelere uyan gemi ve gemi ekipmanlarının sertifikalarını ve belgelerini içeren resmi bir belgedir. IMO belgeleri, gemilerin güvenliğini ve deniz çevresinin korunmasını sağlamak için gereklidir ve uluslararası denizcilik düzenlemelerine uymayı gösterir.

IMO Belgesi (IMO Document)

IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) belgesi, gemi güvenliği ve çevresel koruma ile ilgili uluslararası standartlara ve düzenlemelere uyan gemi ve gemi ekipmanlarının sertifikalarını ve belgelerini içeren resmi bir belgedir. IMO belgeleri, gemilerin güvenliğini ve deniz çevresinin korunmasını sağlamak için gereklidir ve uluslararası denizcilik düzenlemelerine uymayı gösterir.

Intermodal Taşımacılık (Intermodal Transportation)

Intermodal taşımacılık, farklı taşıma modlarının (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu) bir arada kullanıldığı bir taşıma yöntemidir. Bu yöntem, taşınan yükün en verimli ve ekonomik şekilde taşınmasına olanak tanır. Yük, farklı taşıma modları arasında konteynerler veya römorklar kullanılarak transfer edilir.

İrsaliye

İrsaliye, bir ürünün veya malzemenin göndericiden alıcıya taşındığını belgeleyen resmi bir sevkiyat belgesidir. İrsaliye, taşınan malın miktarını, tanımını ve gönderici ile alıcı bilgilerini içerir. Aynı zamanda gönderim sürecini ve taşıma detaylarını belirtir.

İstif

İstif, depo veya depolama alanlarında malzemelerin düzenli bir şekilde yığıldığı veya yerleştirildiği bir düzenlemeyi ifade eder. Bu düzenleme, malların kolayca erişilebilir ve yönetilebilir olmasını sağlar. İstif, depo yönetimi ve lojistik süreçlerin önemli bir parçasıdır.

İthalat

İthalat, bir ülkeye yabancı ülkelerden mal veya hizmetlerin getirilmesi ve yerel pazarlarda satılması işlemidir. İthalat, bir ülkenin iç talebini karşılamak veya belirli malların veya hizmetlerin eksikliğini gidermek için yapılır. Uluslararası ticarette önemli bir rol oynar ve bir ülkenin ekonomisini etkileyebilir.

Kabotaj

Kabotaj, bir ülkenin kendi kıyıları veya iç sularda deniz taşımacılığı yapma hakkını ifade eder. Bu hakkın sınırları ve kuralları genellikle ulusal denizcilik otoriteleri tarafından belirlenir ve deniz taşımacılığı ile ilgili düzenlemeleri içerir. Kabotaj hakkı, yabancı gemilerin yerel taşımacılık pazarında rekabet etmesini sınırlayabilir.

Kabul Kredili Ödeme

Kabul kredili ödeme, ticari işlemlerde kullanılan bir ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, bir alıcı ürünleri veya hizmetleri satın aldığında, ödeme belirli bir süre ertelenir ve satıcı bu süre zarfında alıcı tarafından kabul edilen krediye dayalı olarak ödeme alır. Kabul kredili ödeme, ticarette daha esnek finansman seçenekleri sunabilir ve işletmelere nakit akışlarını düzenleme imkanı sağlar.

Kalite Kontrol

Kalite kontrol, ürün veya hizmetlerin belirli standartlara, özelliklere ve gereksinimlere uygunluğunu değerlendiren ve doğrulayan bir süreçtir. Bu süreç, hataları ve kusurları tespit etmek, ürün veya hizmet kalitesini artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla kullanılır. Kalite kontrol aynı zamanda ürünlerin güvenliği ve uygunluğunu garanti etmek için önemlidir.

Karayolu Taşımacılığı

Karayolu taşımacılığı, karayolları üzerinde yapılan mal veya yolcu taşımacılığını ifade eder. Bu tür taşımacılık, kamyonlar, otobüsler, minibüsler ve diğer karayolu araçları kullanılarak gerçekleştirilir. Karayolu taşımacılığı, hızlı ve esnek bir taşıma seçeneği sunar, ancak trafik koşulları ve yol şartları gibi faktörlerden etkilenebilir.

Karşı Ticaret

Karşı ticaret, iki veya daha fazla ülke arasında mal veya hizmet alışverişi yapılmasını ifade eder. Bu tür ticarette, bir ülke diğer ülkeden mal veya hizmet alırken, aynı anda bu ülkeye mal veya hizmet satar. Karşı ticaret, uluslararası ticaretin bir parçasıdır ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için kullanılır.

Katma Değerli İşlemler (VAS)

Katma değerli işlemler (VAS), bir ürünün veya hizmetin değerini artırmak veya özelleştirmek amacıyla sunulan ek işlemleri ifade eder. Bu işlemler, temel ürün veya hizmetin özelliklerini artırarak veya kişiselleştirerek müşterilere daha fazla değer sunmayı hedefler. Örnekler arasında özel ambalajlama, ürün montajı, özelleştirilmiş baskı veya hızlı teslimat gibi hizmetler bulunabilir.

Komple Taşımacılık

Komple taşımacılık, bir nakliye operasyonunda tam bir taşıma çözümünün sunulduğu bir lojistik hizmet türüdür. Bu hizmet, müşterinin tüm yükünü veya kargosunu tek bir taşıma aracı veya konteynerde taşımak ve hedefe ulaştırmak için kullanılır. Komple taşımacılık, yükün eksiksiz ve güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

Konşimento

Konşimento, özellikle deniz taşımacılığı işlemlerinde kullanılan bir taşıma belgesidir. Bu belge, bir yükün göndericisi (gönderen) ile alıcısı (almış olan) arasında taşıma sözleşmesini ve yükün teslimatını belirler. Konşimento, yükün taşıma gemisi tarafından kabul edildiğini ve teslim edildiğini kanıtlar. Aynı zamanda yükün sahibini ve yükün detaylarını içerir.

Konsinye İhracat

Konsinye ihracat, bir üretici veya satıcı tarafından ürünlerin bir başka ülkeye gönderilip satılması amacıyla bir aracı veya temsilciye verilmesi işlemidir. Bu temsilci veya aracı, ürünleri yerel pazarda satmaya çalışır ve satış gerçekleştikçe ürün bedelini üreticiye öder. Konsinye ihracat, ürünlerin farklı pazarlara girmesini ve satışlarını artırmasını sağlayabilir.

Konsinye Stok

Konsinye stok, bir işletmenin sahibi olmadığı ancak depoladığı veya satmayı kabul ettiği stoklardır. Bu stoklar genellikle bir tedarikçiden veya üreticiden işletmeye gönderilir ve işletme bu stokları satarak gelir elde etmeye çalışır. Ancak stoklar satılmazsa, işletme sahibi olmadan geri gönderme veya iade etme seçeneğine sahiptir. Konsinye stoklar, işletmelerin envanterlerini çeşitlendirmelerine ve risklerini azaltmalarına yardımcı olabilir.

Konsolidasyon

Konsolidasyon, farklı kaynaklardan gelen bilgileri veya varlıkları bir araya getirerek bunları tek bir bütün haline getirme veya birleştirme işlemidir. Finansal terimlerde, konsolidasyon genellikle bir şirketin sahip olduğu iştirak veya bağlı kuruluşlarının mali tablolarını ana şirketin mali tablolarıyla birleştirmeyi ifade eder. Bu, şirketin grup düzeyinde finansal durumunu daha iyi anlamak için kullanılır.

L2 Belgesi

L2 belgesi, tehlikeli kimyasal madde taşıyan araçlar için verilen bir taşıma belgesidir. Bu belge, taşımacılık sırasında tehlikeli kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde taşındığını ve taşıma kurallarına uyulduğunu doğrular. L2 belgesi, kimyasal maddelerin taşımacılığının düzenlenmesi ve denetlenmesi açısından önemlidir ve genellikle yetkili kurumlar tarafından verilir.

Lojistik Yönetimi

Lojistik yönetimi, mal ve hizmetlerin tedarik zinciri boyunca etkili bir şekilde taşınması, depolanması ve yönetilmesini sağlayan bir iş sürecidir. Bu süreç, tedarikçilerden başlayarak üretim, dağıtım ve son müşterilere kadar olan tüm aşamalarda önemlidir. Lojistik yönetimi, envanter yönetimi, depo operasyonları, taşıma planlaması, lojistik ağ tasarımı ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli unsurları içerir. Amacı, maliyetleri minimize etmek, verimliliği artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Low-bed (Deve Boynu Treyler)

Low-bed veya Deve Boynu Treyler, özellikle yüksek ve ağır yüklerin taşınmasında kullanılan bir tür taşıma aracıdır. Bu treyler, yüksek ve büyük ekipmanların, inşaat makinelerinin veya ağır iş makinelerinin taşınmasında tercih edilir. Adını, treylerin ön kısmının yüksek ve arkasının düşük olmasından alır. Bu yapı, yükün düşük bir yere yerleştirilmesini ve taşınmasını kolaylaştırır.

Mahrece İade

Mahrece iade, bir malın veya ürünün, satıcıdan veya tedarikçiden alıcıya gönderildikten sonra alıcının, malın kabul edilmemesi veya istenmemesi nedeniyle geri iade etme işlemidir. Bu, ürünün kusurlu veya siparişe uygun olmaması durumunda veya alıcı tarafından reddedildiğinde ortaya çıkabilir. Mahrece iade, genellikle iade politikaları ve prosedürlerine tabi olarak gerçekleşir ve alıcının ödemesinin iade edilmesi veya başka bir ürünle değiştirilmesi gibi farklı şekillerde sonuçlanabilir.

Manifesto

Manifesto, genellikle bir taşıma aracının yükünü veya kargosunu, taşıma işlemi sırasında taşıma yapan kişi veya kuruluşun belirttiği resmi bir belgedir. Bu belge, taşıma aracının içeriğini, miktarını, varış noktasını ve diğer önemli bilgileri içerebilir. Manifesto, taşıma işlemi sırasında doğru bilgilere sahip olunmasını sağlar ve taşıma sürecini düzenler.

Menşei Şahadetnamesi

Menşei şahadetnamesi, bir ürünün veya malın köken ülkesini ve menşeini doğrulayan resmi bir belgedir. Genellikle dış ticaret işlemlerinde kullanılır ve ürünün ithalat veya ihracatında gümrük işlemlerini etkiler. Menşei şahadetnamesi, ürünün hangi ülkede üretildiğini ve hangi ülkenin malı olduğunu belgeleyerek gümrük tarifeleri, vergiler ve ticaret anlaşmaları için önemlidir.

Navlun

Navlun, bir malın veya yükün taşınması için ödenen ücreti ifade eder. Bu ücret, taşıma hizmeti sunan taşıyıcı veya nakliye şirketi tarafından alınır. Navlun ücreti, taşınacak malın cinsi, miktarı, mesafe, taşıma yöntemi ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Navlun, ticaret ve lojistik işlemlerinde önemli bir mali unsurdur ve taşıma sözleşmelerinde belirtilen koşullar doğrultusunda ödenir.

Ordino

Ordino, bir işletmenin veya tedarik zincirinin işlemlerini ve belgelerini düzenlemek için kullandığı bir terimdir. Bu terim, genellikle siparişlerin, faturaların, teslimat notlarının ve diğer ticari belgelerin düzenlenmesi ve izlenmesi sürecini ifade eder. Ordino, iş süreçlerini daha düzenli ve izlenebilir hale getirmek için kullanılır ve işletmelerin verimliliğini artırabilir.

Özet Beyannamesi

Özet beyannamesi, gümrük işlemleri sırasında kullanılan bir belgedir. Bu belge, ithalat veya ihracat yapılacak olan mal veya ürünlerin gümrük beyannamesinin özetini içerir. Özet beyannamesi, gümrük işlemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlar ve gümrük makamlarına gerekli bilgileri sunar. Bu belge, gümrük vergileri, vergi iadeleri, ithalat veya ihracat izinleri ve diğer gümrük işlemleri için önemlidir.

Panelvan

Panelvan, genellikle ticari kullanım için tasarlanmış bir tür taşıma aracıdır. Bu araç, genellikle büyük bir kargo bölmesi veya yükleme alanı ile karakterizedir ve çeşitli ticari faaliyetlerde kullanılır. Panelvanlar, özellikle mal teslimatı, kargo taşımacılığı, inşaat işleri ve benzeri işler için tercih edilir. Bu araçlar, çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılan çok amaçlı taşıma araçlarıdır.

Parsiyel Taşımacılık

Parsiyel taşımacılık, kısmi yük taşımacılığı olarak da bilinir ve birden fazla yükün aynı taşıma aracı veya kamyonla paylaşılarak taşındığı bir taşıma yöntemidir. Bu yöntemde, farklı göndericilerden gelen yükler aynı taşıma aracı içinde bir araya getirilir ve aynı rotada taşınır. Parsiyel taşımacılık, küçük veya orta ölçekli yüklerin verimli bir şekilde taşınmasını sağlar ve maliyetleri düşürebilir.

Poliçe

Poliçe, bir sigorta sözleşmesini ifade eder. Sigorta poliçesi, bir sigorta şirketi ile sigortalı arasında yapılan sözleşmeyi belgeleyen resmi bir belgedir. Bu belge, sigorta kapsamındaki riskleri, primleri, ödeme koşullarını ve diğer önemli bilgileri içerebilir. Sigorta poliçesi, sigorta korumasını ve haklarını tanımlar, bu nedenle sigortalılar için önemli bir dokümandır.

Proforma

Proforma, genellikle ticari işlemlerde kullanılan bir terimdir ve bir işletmenin müşterisine, bir mal veya hizmetin tahmini maliyetini veya fiyatını gösteren bir belgeyi ifade eder. Bu belge, satış öncesi bir teklif olarak kullanılır ve alıcıya ne kadar ödeme yapması gerektiğini veya ne tür bir hizmet veya mal alacaklarını gösterir. Proforma fatura veya proforma sözleşme olarak da adlandırılır.

R2 Belgesi

R2 belgesi, Türkiye'de faaliyet gösteren veya işletmeci sıfatıyla çalışan taşımacıların sahip olmaları gereken bir belgedir. R2 belgesi, karayolu taşımacılığı yapan işletmelerin nakliye faaliyetlerini yasal olarak yürütebilmeleri için alınması gereken bir izin belgesidir. Bu belge, taşımacılık sektöründe iş yapan işletmelerin yasalara uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlar ve çeşitli koşullar ve gereksinimler içerir.

Römork

Römork, bir çekici (genellikle bir kamyon veya araç) tarafından çekilen bir taşıma aracıdır. Genellikle yüklerin taşınması için kullanılır ve taşıma işlemini kolaylaştırır. Römorklar farklı tiplerde olabilir, örneğin kara taşımacılığı için kullanılan kara römorkları veya deniz taşımacılığı için kullanılan konteyner römorkları gibi. Bu taşıma araçları, yüklerin güvenli ve etkili bir şekilde taşınmasına yardımcı olur.

Serbest Bölge

Serbest bölge, bir ülke içinde özel bir ekonomik statüye sahip olan ve ithalat, ihracat, üretim ve ticaret açısından belirli avantajlara sahip olan belirli bir coğrafi bölgedir. Serbest bölgeler, genellikle gümrük vergisi muafiyeti, vergi kolaylıkları, düşük işletme maliyetleri ve diğer teşvikler sunar. Bu bölgeler, uluslararası ticaret ve yatırımı teşvik etmek, ticaret engellerini azaltmak ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla kurulur.

Sigorta

Sigorta, belirli bir riski veya olayı mali olarak koruma amacıyla bir sigorta şirketi ile yapılan sözleşmeyi ifade eder. Sigorta sözleşmesi, sigortalının belirli bir prim karşılığında sigorta şirketinden belirli bir süre içinde belirli bir olayın veya riskin maliyetini karşılamasını talep eder. Sigorta, insanlar, mülkler ve işletmeler için çeşitli türlerde sunulabilir.

Sınır Kapısı

Sınır kapısı, iki farklı ülke arasındaki sınırın geçiş noktasını ifade eder. Bu noktalar, insanların ve malların bir ülkeden diğerine giriş veya çıkış yapmasını sağlar. Sınır kapıları genellikle gümrük kontrolleri, pasaport kontrolü ve diğer güvenlik önlemleri için kullanılır. Aynı zamanda uluslararası ticaretin gerçekleştiği ve ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin yürütüldüğü yerlerdir.

Tedarik Zinciri

Tedarik zinciri, bir ürünün veya hizmetin üretiminden başlayarak son tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamaları ve işlemleri içeren bir süreçtir. Bu süreç, hammaddenin temin edilmesinden başlayarak ürünün üretimine, dağıtımına, depolanmasına, satışına ve sonunda tüketiciye teslimine kadar uzanır.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi, bu süreçlerin optimize edilmesini, verimliliğin artırılmasını ve maliyetlerin azaltılmasını hedefler. Ayrıca, stok yönetimi, lojistik, tedarikçi ilişkileri ve talep tahmini gibi bir dizi faktörü içerir. Tedarik zinciri yönetimi, bir şirketin rekabet avantajını artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için kritik bir rol oynar.

Tedarikçi

Bir şirketin veya organizasyonun, ihtiyaç duyduğu malzemeleri, ürünleri veya hizmetleri sağlayan bir kişi veya firma olarak adlandırılır. Tedarikçiler, genellikle belirli bir endüstri veya sektörde uzmanlaşmış ve ürün veya hizmetlerini belirli bir süreçte veya anlaşmada belirtilen koşullarla sağlarlar.

Tehlikeli Madde

Tehlikeli madde, insanlar, çevre veya mülkiyet üzerinde potansiyel tehlikeler oluşturan veya zarar verebilecek kimyasal maddeleri, materyalleri veya ürünleri ifade eder. Bu maddeler yangın, patlama, kimyasal sızıntılar veya diğer tehlikeli olaylara neden olabilirler. Tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması ve kullanılması genellikle özel güvenlik düzenlemelerini gerektirir.

Tesellüm

Tesellüm, bir malın veya eşyanın alıcı veya alıcısına teslim edilmesi işlemini ifade eder. Genellikle ticaret veya lojistik işlemleri sırasında kullanılır ve malın alıcıya geçişini belirtir.

Vesaik Mukabili Ödeme

Vesaik mukabili ödeme, bir işlemde mal veya hizmet karşılığında belirli evrakların takas edilerek ödeme yapılan bir ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, alıcı ve satıcı, belirli belgeleri (vesaikleri) takas ederler ve ödeme bu takas işlemi sırasında gerçekleşir. Bu ödeme yöntemi, ticaret işlemlerinde sıkça kullanılır ve genellikle belirli koşullara tabi olarak gerçekleşir.

Vinç

Vinç, ağırlıkları kaldırmak veya taşımak için kullanılan bir makine veya cihazdır. Genellikle inşaat, tersane, depo veya diğer endüstriyel alanlarda kullanılır. Bir vinç, yükleri yukarı veya aşağı kaldırmak için bir kaldırma kancası veya kaldırma kolu kullanır.

Yük

Yük, genellikle bir taşıma aracına veya bir taşıyıcıya taşınması veya nakli yapılacak herhangi bir mal veya eşyayı ifade eder. Yükler, farklı boyutlarda ve ağırlıklarda olabilirler ve taşıma işlemlerinde kullanılırlar.

Yükleme

Yükleme, bir taşıma aracına, gemiye, uçağa veya başka bir taşıyıcıya mal veya eşya yüklemek anlamına gelir. Bu işlem, malın taşıma aracına yerleştirilmesi ve taşıma işleminin başlamasıdır.

Zararlı Madde

Zararlı madde, insan sağlığına, çevreye veya diğer organizmalara zarar verebilecek kimyasal veya fiziksel özelliklere sahip olan bir maddeyi ifade eder. Bu tür maddelerin taşınması ve kullanılması sıkı düzenlemelere tabi tutulur.