Новини

Категории

Бъдете първи в известие за новините!

01
Групаж: Ефикасна Логистика

В логистичния сектор, едно от най-големите предизвикателства за малките и средните предприятия е управлението на разходите, като същевременно се поддържа качеството на услугите. Групажните пратки предлагат решение, което е едновременно икономично и ефекти

02
Устойчива Логистика: Еко Практики

Научете за устойчивата логистика: намаляване на въглеродния отпечатък чрез частичен транспорт, екологични практики и тенденции в зелената логистика.

03
България-Турция Търговия: Основни Обмени

Търговията между България и Турция акцентира върху петрол, мед и превозни средства. Обмените подчертават икономическа синергия и стремеж към сътрудничество.

04
Търговия Турция-Франция: Основни Обмени

Франко-турските отношения се основават на силна търговия. Турция изнася предимно текстил и машини за Франция, докато внася авиация и фармацевтика.

05
Турция и Новият Шелков път: Мост между Изток и Запад

Турция, стратегически разположена между Изток и Запад, играе ключова роля във възраждането на Новия Шелков път, иницииран от Китай. Инвестициите ѝ в инфраструктурата укрепват ролята ѝ като мост между Европа и Азия.

Полезна

Инфо

Съкровищница от информация за транспорта и международната търговия: съвети, документи и насоки, за да се ориентирате уверено.